Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Täysii-seminaarin verkkopalveluiden käyttäjärekisteri.

REKISTERINPITÄJÄ
Warriors Salibandy Oy, y-tunnus 2338945-0, Malminkatu 22 A 12, 00100 Helsinki.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Täysii-seminaarin verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Täysii-seminaarin verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETORYHMISTÄ
Palvelussa käsitellään Käyttäjän yhteystietoja sekä muita Käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla.

REKISTERISELOSTEEN SAATAVUUS
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Andy Hopi, Warriors Salibandy Oy, Voimakatu 2 B 61, 33100 Tampere.

TÄYSII-SEMINAARIN YLEISET OSALLISTUMIS- JA KILPAILUSÄÄNNÖT JA -EHDOT
Pääsy kaikkiin Täysii-seminaarin kilpailuihin edellyttää osallistujan noudattavan yhteisiä pelisääntöjä Täysii-seminaarin tarjoamia tuotepalkintoja ei voi vaihtaa esimerkiksi rahaksi tai toiseen palkintoon. Kaikki palkinnot mainitaan erikseen kilpailun yhteydessä ja ne toimitetaan voittajille sellaisenaan, kuten palkintokuvauksessa on ilmoitettu Täysii-seminaari toimittaa kaikki tuote- ja tavarapalkinnot Suomen Postin kautta tai sähköisesti, ellei toisin ilmoiteta. Mikäli voittajaa ei tavoiteta esimerkiksi puutteellisten yhteystietojen perusteella, palautuu palkinto uudelleen jaettavaksi. Mikäli kilpailuun osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää, siitä ilmoitetaan erikseen. Esimerkkinä voi olla vaikka VIP-kutsu paikkaan, joka toimii samalla anniskelualueena. Täysii-seminaarin työntekijät eivät saa osallistua tai voittaa palkintoja. Jos käyttäjä voittaa palkinnoksi matkan, vastaa hän itse vakuutuksistaan ja muista asioista. Täysii-seminaari tarjoaa yleensä vain esimerkiksi lentoliput ja hotelliyöpymisen. Muista kuluista sovitaan/ilmoitetaan aina erikseen. Täysii-seminaari kertoo voitosta voittajalle henkilökohtaisesti sähköpostin välityksellä. Täysii-seminaarin verkkosivuilla olevaan kilpailuun voi osallistua useaan otteeseen. Mikäli kilpailun luonne ei vaadi tietoa, pelkästään yhteystietojen jättämisen, huomioidaan kilpailijalta vain yksi osallistuminen arvontaan. Myös helpoissa kyllä/ei -tyylisissä kilpailuissa noudatetaan samaa periaatetta. Poikkeuksista ilmoitetaan aina erikseen. Täysii-seminaari ei vastaa siitä, jos lähetetty palkinto katoaa matkalla voittajalle, ellei erikseen sovita. Kilpailuun osallistuneiden tulee aina käyttää omaa nimeään. Mikäli joku esiintyy toisella nimellä, voi hän menettää palkinnon. Täysii-seminaari ei vastaa, mikäli voitetut liput konserttiin, matkalle tai vaikka urheilutapahtumaan peruuntuu Täysii-seminaarista riippumattomista syistä. Lippuja ei voi lunastaa takaisin rahaksi, koska kyseessä on yleensä ns. ilmaisliput. Täysii-seminaari pitää oikeuden muuttaa kilpailuiden sääntöjä kaikkina ajankohtina. Täysii-seminaari noudattaa kaikissa kilpailuissa Suomen valtion lakia, mm. arpajaislakia.