Asenteen kehittäminen – mitä asenne on ja kuinka kehittää sitä?

Hyvän asenteen merkityksestä puhutaan paljon. Asenteen ajatellaan olevan tärkeää esimerkiksi elämässä menestymisen tai vastoinkäymisten kohtaamisen kannalta. Ajatellaan, että vahvalla ja myönteisellä asenteella varustautunut ihminen pärjää elämän tiukoissa tilanteissa

Read More