Muutosten toteuttamisen vaikeus – ja keinot onnistumiseen

Kuilu uusien ideoiden ja toimintatapojen ymmärtämisen ja niiden käytäntöön soveltamisen välillä on usein todella suuri. Tämä näkyy erityisen selvästi esimerkiksi hyvinvointiin, vuorovaikutukseen, luovuuden ilmentämiseen ja itsetuntemukseen liittyvissä asioissa.

Read More