Anne-Liisa “Annu” Palmu on tehnyt pitkän työuran Nokia Oyj:n Nokia Mobile Phones -liiketoimintaryhmässä lakimiehenä, lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 1988-2005. Annun elämä on kertomus kuinka tavanomainen ihminen osallistuu uskomattomaan ja yhtäkkiä räjähdysmäisesti kasvavan yrityksen menestystarinaan. Nokian matkassa Annu pääsi elämään kaikki kasvun ja kansainvälisen menestyksen vaiheet.

Annu rikastuminen optioilla miljonääriksi, oravanpyörästä irrottautuminen ja kaiken menettäminen on tuonut Annulle kykyä nähdä asioita laajemmin. Vastuunkantaminen auttoi selviytymään ihmisenä. Kyky nauraa omille virheilleen ja kaikelle sille mitä on tapahtunut on auttanut Annua katsomaan lempeä itselleen ja toisille ja avannut lopullisesti kyvyn kunnioittaa muita ja arvostaa elämää.

Vuodesta 2006 lähtien hän on yrittäjänä pyrkinyt edistämään luottamusta vahvistavaa ihmiskeskeistä ja ihmislähtöistä johtamiskulttuuria Suomessa. Monipuolinen työ- ja elämänkokemus ja koko elämän kestänyt syvä kiinnostus ihmistä ja ihmisyyttä kohtaan sekä syvällinen tutustuminen maailman uskontoihin, filosofiaan sekä ihmisen mielen toimintaan ovat tehneet Annusta syvällisen hyvän elämän vastausten etsijän.

Annu haluaa jalkauttaa eettisen johtajuuden yksittäisen johtajan ja esimiehen henkilökohtaiseksi kysymykseksi, koska juuri hänestä kumpuaa ratkaisut, jotka ilmenevät yritysten ja eri yhteisöjen päätöksinä.

Annulle on tärkeää viedä eteenpäin ihmisten kykyä ymmärtää toisten ihmisten merkitys omassa elämässä ja omassa henkisessä kasvussa. Yksi hänen tärkeimpiä elämänohjeita on, että meidän tulisi pyrkiä lähemmäs toisiamme, erityisesti silloin, kun välillämme on epäselvyyksiä tai erimielisyyksiä. Annu kannustaa ihmisiä menemään silloin puolitiehen vastaan. Jotta ihmisille voidaan opettaa arvoja, heitä itseään on arvostettava omana itsenään, sillä kaikkien arvojen perusta on ihmisen itsearvostuksessa.

Annu Palmu on kirjoittanut kirjat: ”Nokia-vuodet – Mitä johtamisesta voi oppia” (Atena Kustannus Oy, 2019) sekä ”Rakasta itseäsi” (Viisas elämä, 2018), jossa hän kertoo, kuinka itsensä rakastaminen on hyvien ihmissuhteiden edellytys.

Miltä tuntuu kun pelko kuolee ja rohkeus toteuttaa omaa unelmaa jää jäljelle?

Puheessaan Annu Palmu, entinen Nokian lakiasiainjohtaja ja johtoryhmän jäsen, kertoo omakohtaisesta kokemuksestaan, jossa hän koki täydellisen epäonnistumisen ja konkurssin toteuttaessaan omaa unelmaansa. Annu kertoo tuntemuksistaan ja oivalluksistaan, jotka vapauttivat hänet peloista ja synnyttivät rohkeuden ja luottamuksen siihen, että hänen unelmansa tulee toteutumaan. TÄYSII 2015 -seminaarin puheenvuorossaan Annu antaa avaimen onnelliseen elämään.

Koostekuva TÄYSII 2015 -seminaarin puhujista

Tutustu Annuun: Kotisivut / Instagram / Twitter