Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Yhtiön nimi: Andy Hopi Oy
Yhtiölle rekisteröity tavaramerkki: TÄYSII
Y-tunnus: 2338945-0
Osoite: PL 1088, 00101 Helsinki
Sähköpostiosoite: Andy(at)AndyHopi.com
Puhelinnumero: 050 – 347 9461

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ
Nimi: Andy Hopi
Osoite: PL 1088, 00101 Helsinki
Sähköpostiosoite: Andy(at)AndyHopi.com
Puhelinnumero: 050 – 347 9461

REKISTERIN NIMI
Andy Hopin tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjärekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Andy Hopin tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Andy Hopin tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen & kehittämiseen sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen & kehittämiseen sekä analysointiin, markkinointiin ja tilastointiin.

REKISTERIN TIETORYHMISTÄ
Palvelussa käsitellään Käyttäjän yhteystietoja sekä muita Käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla.

REKISTERISELOSTEEN SAATAVUUS
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Andy Hopi Oy, PL 1088, 00101 Helsinki.

TÄYSII-SEMINAARIN YLEISET OSALLISTUMIS- JA KILPAILUSÄÄNNÖT JA -EHDOT
Pääsy kaikkiin Täysii-seminaarin kilpailuihin edellyttää osallistujan noudattavan yhteisiä pelisääntöjä. Täysii-seminaarin tarjoamia tuotepalkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseen palkintoon. Kaikki palkinnot mainitaan erikseen kilpailun yhteydessä ja ne toimitetaan voittajille sellaisenaan, kuten palkintokuvauksessa on ilmoitettu. Täysii-seminaari toimittaa kaikki tuote- ja tavarapalkinnot postin (Posti Group Oyj) kautta tai sähköisesti, ellei toisin ilmoiteta. Mikäli voittajaa ei tavoiteta esimerkiksi puutteellisten yhteystietojen perusteella, palautuu palkinto uudelleen jaettavaksi. Mikäli kilpailuun osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää, siitä ilmoitetaan erikseen. Esimerkkinä voi olla vaikka VIP-kutsu paikkaan, joka toimii samalla anniskelualueena. Täysii-seminaarin työntekijät ja Täysii-tiimin jäsenet eivät voi voittaa palkintoja. Mikäli arvonta osuu heidän kohdalleen, suoritetaan uusi arvonta. Täysii-seminaari kertoo voitosta voittajalle henkilökohtaisesti sähköpostin tai Facebook-viestin välityksellä. Mikäli kilpailun luonne ei vaadi tietoa (pelkästään yhteystietojen jättämisen) huomioidaan kilpailijalta vain yksi osallistuminen arvontaan. Myös helpoissa kyllä/ei -tyylisissä kilpailuissa noudatetaan samaa periaatetta. Poikkeuksista ilmoitetaan aina erikseen. Täysii-seminaari ei vastaa siitä, jos lähetetty palkinto katoaa matkalla voittajalle, ellei erikseen sovita. Kilpailuun osallistuneiden tulee aina käyttää omaa nimeään. Mikäli joku esiintyy toisella nimellä, voi hän menettää palkinnon. Täysii-seminaari ei vastaa, mikäli voitetut liput konserttiin, matkalle tai vaikka urheilutapahtumaan peruuntuu Täysii-seminaarista riippumattomista syistä. Lippuja ei voi lunastaa takaisin rahaksi, koska kyseessä on yleensä ns. ilmaisliput. Täysii-seminaari pitää oikeuden muuttaa kilpailuiden sääntöjä kaikkina ajankohtina. Täysii-seminaari noudattaa kaikissa kilpailuissa Suomen valtion lakia, mm. arpajaislakia.