Esa Ikonen Tietotekniikan diplomi-insinööri, kauppatieteiden kandidaatti, Licensed Trainer of NLP -yrittäjä ja hän on toiminut työurallaan muun muassa projektipäällikkönä, konsulttina, Business Intelligence -asiantuntijatiimin vetäjänä sekä kaupallisena johtajana.

Aikanaan Esa lähti hakemaan NLP-opinnoista tukea itsensä kehittämiseen ja niiden toimivuuden huomattuaan, hän kiinnostui NLP-oppien jakamisesta muillekin. Hän huomasi menetelmän tarjoavan samaan aikaan paljon lisää sekä suorituskykyä että hyvinvointia – paitsi työhön, myös muuhun elämään. Niinpä hän kiinnostui NLP-oppien jakamisesta muillekin.

Esa on valoisa ja innostava valmentaja, joka jatkuvasti lisää asiantuntemustaan opiskelemalla uutta. Kouluttautuminen mm. NLP:n kehittäjän Richard Bandlerin sekä muiden maailman huippujen koulutuksissa on vuosien varrella luonut Esalle vankan pohjan valmennus- ja koulutustyöhön. Pitkä kokemus teknisistä ja kaupallisista tehtävistä antaa hänelle runsaasti näkemystä NLP:n monipuoliseen hyödyntämiseen yritysmaailmassa.

Esa uskoo, että parhaat tulokset saavutetaan rentouden kautta. Rentous avaa ovet uusien oivallusten syntymiselle ja intuition hyödyntämiselle. Samalla ehtii myös nauttia enemmän!

Irti kiireen tunteesta – NLP-harjoituksen avulla opit muokkaamaan tapaasi hahmottaa nykyhetkeä

Esa Ikonen on huomannut NLP-oppien tarjoavan samaan aikaan paljon lisää sekä suorituskykyä että hyvinvointia – paitsi työhön, myös muuhun elämään.TÄYSII 2014 -seminaarin puheenvuorossaan Esa jakaa käytännönläheisiä työkaluja läsnäolon tilan voimistamiseen ja mahdollisesta kiireen tunteesta irrottautumiseen.

Tutustu Esaan: Kotisivut / Facebook / Instagram / Twitter / YouTube