Jari Saarenpää on innostuksen oivalluttaja, valmentajien valmentaja ja teollisuustalouden diplomi-insinööri, jolla on vuosikymmenten johtamiskokemus monikulttuurisesta, kansainvälisestä tehtäväkentästä liike-elämässä. Hän haluaa jokaisessa kohtaamisessaan oivalluttaa, miten omien vahvuuksien ymmärtämisen kautta jokainen voi voida paremmin.

Jarin erityinen osaamisalue on muutostilanteiden johtaminen. Hän on toiminut jo vuosia yritysvalmentajana organisaatioiden muutoksissa sekä asiakaskohtaamisen ja vuorovaikutuksen kehittämisessä. Valmennuksissaan hän painottaa yksilöiden vahvuuksien tunnistamista, kehittämistä ja hyödyntämistä osana organisaation muutosta.

Muutos on aina henkilökohtainen kokemus, siksi Jari haluaa oivalluttaa ihmisiä löytämään omat vahvuutensa muutoksen keskellä. Vasta sisäinen motivaatio saa ihmisen todella liikkeelle muutoksessa. Sisäisessä motivaatiossa on kolme tekijää: riittävä vapaus, mahdollisuus kehittyä ja kokemus merkityksellisyydestä, ja lopputulos tasan niin hyvä, kuin näistä tekijöistä heikoin. Jarin jakama onnistumisen kaava on yksinkertainen ja sitä hän haluaa monistaa mahdollisimman laajasti, sillä menestys syntyy silloin, kun yksilön elämäntehtävä ja intohimo kohtaavat.

Innostuksen oivalluttajaksi tituleerattu Jari tietää, että vastaukset seuraaviin askeleisiin löytyvät sisältäsi. Vuosikymmenten tuomien kokemusten innoittamana hän valmentaa LUONTAISET TAIPUMUKSET™ TypeOne Oy:ssä ammattivalmentajia hyödyntämään ajattelutyyliteoriaa, jonka kautta jokainen voi löytää omat luontaiset vahvuutensa ja kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Lisäksi Jari valmentaa johtoryhmiä kehittymään aidoiksi tiimeiksi.

Jari haluaa tuoda tietoisuuteen, että usein lähdetään pitkälle ja kiviselle tielle, kun aletaan muiden palautteen pohjalta kehittää heikkouksia. Eikä se välttämättä tuo kovin hyviä tuloksia. Menestyjiä yhdistää se, että he ovat jo varhain tunnistaneet omat luontaiset vahvuutensa ja kehittäneet niitä.

Jari on kirjoittanut kirjat: Sudenpentujen käsikirja esimiehille – Vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset tunteet työelämässä (Basam Books, 2020) yhdessä Pia-Christina Rothin kanssa, Luontaiset vahvuutemme – Tarinoita erilaisuuden hyödyntämisestä (Books on Demand, 2018) yhdessä Kari ja Niko Helinin kanssa sekä Löydä sisäinen motivaatiosi – Tee elämästä mielekästä (Books on Demand, 2017).

Kenen elämää sinä elät – ihannekuvasta omaan minään

Työelämässä parhaiten viihtyvät ja omien kriteereidensä mukaan menestyvät ihmiset ovat tunnistaneet oman vahvuuspotentiaalinsa. Jokaisella meistä on luontainen ajattelutyyli, jota on hankala muuttaa. Eikä sitä edes kannata muuttaa, vaan se kannattaa valjastaa täyteen potentiaaliinsa. Syntyy uudenlainen myönteinen asenne elämään ja omaan itseensä. Vahvuuspotentiaalin tunnistaminen vaatii hieman pysähtymistä ja itseensä tutustumista. Se kannattaa aloittaa oman ajattelutyylin ymmärtämisellä. TÄYSII 2021 -seminaarin puheessaan valmentaja ja kirjailija Jari Saarenpää kertoo oman tarinansa kautta, miten elämä muuttuu, kun alat toimimaan omilla vahvuuksillasi. Lapsuudenajan kasvatusympäristö johti Jarin ensimmäiselle työuralleen diplomi-insinöörinä – kyseessä oli tarve näyttää omille vanhemmilleen, että on riittävä. Tämä johtui siitä, että oli aina kerrottu ja näytetty, missä on heikko tai toimii huonosti. Nykyään Jari valmentaa uusia valmentajia vahvuuspotentiaalin hyödyntäjiksi. Pitkä kansainvälinen johtamiskokemus sekä teorian päälle perspektiiviä tuova oman elämän muutos sysäävät muutoksen liikkeelle myös kuulijoissa.

Koostekuva TÄYSII 2021 -seminaarin puhujista

Tutustu Jariin: Kotisivut