Marko Vapa on liikuntatieteiden maisteri, huippusuunnistaja, luonnonmukaisen urheilun, liikunnan ja terveyden ammattilainen, jonka erityisosaamista ovat mm. kehon kuuntelu ja kehotyypit.

Marko Vapa perusti e-Coachin vuonna 2000 ja se keräsi heti ensimmäisenä toimintavuotenaan sähköpostivalmennuksen piiriin satoja kestävyyslajien urheilijoita ja valmentajia. Vuosien 2000-2003 aikana e-Coachin ydinryhmä, noin 10 huippusuunnistajaa ja kestävyysvalmentajaa tuotti noin 1000 valmennusartikkelia ja samalla e-Coach uudisti Suomen Suunnistusliiton ylemmän tason valmentajakoulutuksen (tasot 2-3).

Vuonna 2005 Markolla oli vuorossa uudenlaiset haasteet hiihtosuunnistusmaajoukkueen päävalmentajana ja Lapin urheiluakatemian rakentajana. Rovaniemelle perustettu urheiluakatemia vastasi noin 200 parhaan rovaniemeläisen urheilijan päivittäisvalmennuksesta ja nivoi eri oppilaitokset yhteen monipuoliseksi palvelutarjonnaksi. Kolmivuotisen projektin myötä Lapin urheiluakatemian toiminta vakiintui ja siitä tuli yksi Suomen Olympiakomitean nimeämistä huippu-urheiluakatemioista. Samalla Markon työtehtävät alkoivat suuntautua yhä valtakunnallisemmiksi.

Nähtyään Rovaniemellä lisää todellisten huippu-urheilijoiden tarpeita Markolle syntyi ajatus valtakunnallisesta huippu-urheilijoiden palveluohjelmasta, joka muotoutui vuonna 2006 Urheilumaailma.comin urheilijaohjelmaksi. Urheilijaohjelma on suunnattu lajinsa parhaille suomalaisille yksilölajien urheilijoille ja sen taustalla on noin 20 suomalaisyritystä tarjoten osaamistaan ohjelmaan hakeneille ja valituille urheilijoille erilaisin palveluin. Marko toimii edelleen ohjelman päävalmentajana vastaten urheilijaohjelman kehityksestä.

e-Coachin punaisena lankana on kulkenut alusta asti kehon kuuntelu ja muut luonnonmukaisen urheilun valmennusmenetelmät, jotka ovat tiivistyneet erilaisten opinnäytetöiden myötä yhä tieteellisemmiksi kokonaisuuksiksi.

Marko on kirjoittanut kirjan ”Kehon kuuntelun opas” (Lootus-kirja oy, 2010) yhdessä Päivi Peltoniemen kanssa ja se perustuu hänen pro gradu -työhönsä.

Läsnäolon asennot – tunnista oma kehotyyppisi ja sen mukaiset läsnäolon asennot

Liikuntatieteiden maisteri Marko Vapa opettaa TÄYSII 2014 -seminaarin puheenvuorossaan läsnäolon asennot ja miten ne toimivat eri kehotyypeillä. Saat puheesta aimo annoksen vinkkejä istumiseen, seisomiseen ja liikkumiseen kehotyyppisi mukaisesti ja samalla tiedostat miten ja missä asennoissa sinun kannattaa kohdata toinen ihminen kommunikaatiotilanteissa. Esitys todennäköisesti muuttaa käsitystäsi ihmisten erilaisuudesta ja antaa eväitä elämiseen tietoisesti oman kehotyyppisi mukaisissa läsnäolon tiloissa.

Tutustu Markoon: Kotisivut / Instagram / Twitter / YouTube