Arvostrategi eli intohimoisesti arvoihin pohjautuvasta strategiatyöskentelystä innostunut Jaana Villanen valottaa tässä haastattelussa arvojen suurta merkitystä elämässämme. Hänen mukaansa arvot ohjaavat kaikkea toimintaamme ja tuovat merkitystä elämään. Mikäli ihminen toimii arvojensa vastaisesti, hän saattaa voida huonosti ja siksi olisi hyvä selvittää itselleen, mitkä ovat omia arvoja ja miten voisi niitä elämässään ja työssään toteuttaa.

– Uskon, että kaikki elämässä lähtee perustasta: missiosta, elämäntehtävästä ja siitä, että ihminen selvittää itselleen kuka olen ja mitä haluan elämässä edistää. Tarvitaan unelma ja visio, jota haluan tavoitella. Tarvitaan tavoite, jokin mihin suuntaan toimintani. Mutta mikäli minulla ei ole arvoja, menetän merkittävän voimavaran, Jaana Villanen pohtii.

– Arvot ovat kaikki. Ilman niitä on hankala tehdä mitään rakentavaa. Uskon niin, että ihminen joko tiedostaa arvonsa tai ei, mutta ne on pohjimmiltaan omantunnon ääni mikä jossain tilanteessa puhuttelee, että tämä tekemäni asia tuntuu oikealta ja toinen ei, Villanen jatkaa.

Moni on hukassa arvomaailman kanssa

– Useasti yrityksissä todetaan, että siellä toimitaan arvojen pohjalta ja niiden mukaisesti. Käytännössä kuitenkin koen, että helposti arvot vain linjataan ja todetaan, mutta ei kuitenkaan aidosti toimita niiden pohjalta eivätkä ne ole tekemisen ankkureita. Minusta tuntuu, että näihin asioihin on alettu kunnolla vasta nyt heräämään ja ymmärtämään arvojen syvempi merkitys. Merkityksellisyys ja arvot ovat minun mielestäni suurimmat voimavarat sekä yksityishenkilöille että yrityksille toimintaan. Maailma on nykyään niin hektinen ja muuttuu niin nopeasti, että tarvitsemme todelliset arvomme jotka ankkuroivat toimintaamme. Niiden mukaisesti toimiessamme jaksamme paremmin.

– Nuoremmat sukupolvet eivät enää suostu tekemään töitä ellei se ole merkityksellistä. Se haastaa myös pohtimaan vanhaa toimintaa, että mille se todella pohjautuu. Menestyksen mittari ei enää olekaan vain raha ja eurot vaan työn merkityksellisyys.

Katso TÄYSII 2017 -seminaarin tallenteet VELOITUKSETTA! Puhujat: Aira Samulin, Ilkka Koppelomäki, Johannes ”Hatsolo” Hattunen, Jutta & Juha Larm, Nina Rinne, Pasi Rautio, Petri Hiissa, Sanna Kämäräinen, Sanna Wikström, Sonja Kaunismäki, Tomi Kokko & Tony Dunderfelt.

Jokaisella ihmisellä on muutama ydinarvo, jotka ohjaavat toimintaa

– Todellisia toimintaa ohjaavia arvoja voi olla maksimissaan neljä. jotta ne voivat sisältyä kaikkeen toimintaan. Jos arvojen määritteleminen on hankalaa, voi ensin listata itselleen tärkeitä asioita tai takemisen tapaa. Ja sen jälkeen karsia siitä pienissä osissa siten, että jäljelle jäävät ne kaikkein tärkeimmät. Arvojen mukaan eläminen tarkoittaa valintojen tekemistä, mutta parhaimmassa tapauksessa ne helpottaa elämää ja tekee siitä merkityksellistä. Se on parhaimmillaan prosessi joka jää päälle ja elämä tuntuu hyvältä, hän sanoo.

Omia arvojaan ei välttämättä ole helppoa saada selville, varsinkaan yrityksissä, sanoo Villanen. Hänen mielestä arvoihin tutustuminen vaatii pysähtymistä ja itsensä kuuntelemista. Monelle voi olla hankalaa ja jopa vierastakin ottaa tällaiselle itsetutkiskelulle aikaa, mutta Villasen mielestä se on kaiken toiminnan perusta sekä yksityisessä elämässä että yrityksissä.

– Arvojen löytyminen vaatii työtä. Se vaatii pysähtymistä ja itsen kuuntelua. Ei itselle merkityksellisten asioiden eli arvojen linjaaminen ja niiden mukaan eläminen ole aina helppoa, mutta niiden avulla elämä on merkityksellisempää ja täydempää. Uskallat tehdä asioita, kokeilla ja edistää itsellesi tärkeitä juttuja ihan eri tavalla kun arvot ovat selkeät.

Joskus ei ole kertakaikkiaan mahdollista pohjata omaa toimeentuloa arvojen pohjalle. Aina ei vaihtoehtona voi olla yrittäjyyskään, sillä yrittäjyys ei ole välttämättä kaikkia varten. Silloin olisi hyvä, että voisi toteuttaa itselle merkityksellisiä asioita vaikka harrastusten kautta tai muutoin. jos ihminen pysyvästi joutuu tekemään asioita tai joutuu työskentelemään tehtävässä, joka ei vastaa omia arvoja, niin ihminen alkaa voimaan huonosti. Tähän olisi hyvä kiinnittää enemmän huomiota työpaikoilla ja rekrytoidessa.

Arvomaailman etsiskelyssä kärsivällisyys on valttia

– Kaikille tekisi hyvää välillä pysähtyä ja miettiä, miten elämää voisi mukauttaa vastaamaan arvojasi, vaikka pienin askelin. Vaikka ei heti voisikaan tehdä isoja muutoksia elämässä niin voisi lähteä miettimään missä aikaikkunassa niitä voi alkaa tekemään.

Jaana Villaselta ilmestyi #nostanainenpäivässä –kirja kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2019. Kirja sisältää 365 voimauttavaa tarinaa naisille, 365 naisen kirjoittamana.

Katso myös Täysii-seminaarin perustaja Andy Hopin tekemä videohaastattelu Jaanasta.

Artikkelin kirjoittaja Maiju Palin

Maiju Palin on oman unelmaelämänsä koordinaattori, yrittäjä, äiti, kirjoittaja, runoilija, koruartisti ja ikuinen elämänopiskelija. Kirjoittaminen on hänen suurin intohimonsa jota hän saa toteuttaa vapaasti blogissaan käsittelemällä aiheita jotka kokee itselleen merkitykselliksi. Hän kirjoittaa mm. tunnetyöskentelystä, mielenterveysasioista, läsnäolon merkityksestä, luonnosta ja tunteiden alkemiallisesta prosessissta; siitä miten haasteet saa lopulta käännettyä voimavaroiksi. Hyvää elämää ei voi määrittää ulkoa päin vaan jokainen tuntee sen sisimmässään mikä on sitä itselle. Autenttisuus ja itselle uskollisena eläminen on suuri voimavara tässä ajassa. Maiju on harjoitellut näitä taitoja intensiivisesti ja tahtoo tukea kirjoituksillaan myös muita samaan omassa elämässään. Maijun kotisivut löytyvät osoitteesta www.kultainensulka.com.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

LAHJASI

TÄYSII 2017 -seminaarin tallenteet

Katso TÄYSII 2017 -seminaarin tallenteet VELOITUKSETTA! Puhujat: Aira Samulin, Ilkka Koppelomäki, Johannes ”Hatsolo” Hattunen, Jutta & Juha Larm, Nina Rinne, Pasi Rautio, Petri Hiissa, Sanna Kämäräinen, Sanna Wikström, Sonja Kaunismäki, Tomi Kokko & Tony Dunderfelt.