”Olen kokenut omassa elämässäni, kuinka suuri vaikutus kodin selkeyttämisellä on koko elämään. Tilaa syntyi paljon muullekin kuin kasvavalle perheelle. Sain tilaa itseni kuuntelemiselle, ja sitä kautta uusille ideoille ja unelmille, sekä niiden toteuttamiselle.


Elämä on sittemmin avautunut aivan uudella tavalla. Luottamus elämää kohtaan on kasvanut, ja olen saanut luoda oman unelmatyöni. Tiedän, kuinka merkityksellistä on saada tehdä elämässään juuri niitä asioita, joita sydämestään haluaa tehdä. Nykyisin uskon vilpittömästi siihen, että kaikki on mahdollista.”

Tilaa elämälle, tilaa unelmille

Ammattijärjestäjä Sandy Talarmo kertoo, kuinka jokainen voi tehdä tilaa unelmilleen. Sandyn oma elämä muuttui ratkaisevasti muutamia vuosia sitten, kun kotiin luotu selkeys alkoi vaikuttaa koko elämään. Löytyi oman olemisen ydin, syntyi unelmia ja uusia mahdollisuuksia. TÄYSII 2015 -seminaarin puheenvuorossaan Sandy jakaa tärkeimpiä huomioitaan siitä, kuinka omien unelmien kuunteleminen ja toteuttaminen on mahdollista jokaiselle. Eikä vain mahdollista, vaan jopa odotettua helpompaa.

Koostekuva TÄYSII 2015 -seminaarin puhujista

Tutustu Sandyyn: Kotisivut / Facebook / Instagram / Twitter