Sonja Kaunismäki on itsetuntemus ja ihmissuhdevalmentaja, Passion test facilitator sekä Auravälittäjä™, jonka oma itsetuntemusmatka käynnistyi, kun hän kysyi itseltään ”miksi käyttäydyn, tunnen ja ajattelen näin?”. Kysymys kuljetti häntä kuin huomaamatta erilaisten opintojen, ihmissuhteiden ja työtehtävien kautta oman luonnollisen itsen äärelle.

Sonjalle intohimot ovat kuin leivänmurusia, joita seuraamalla elämä on tarkoituksenmukaista ja rikkaampaa. Eteen tulevat muutoksetkin ovat lempeitä, tietoisia valintoja, jotka on helpompi näin toivottaa tervetulleeksi. Sonja kokee, että oman itsen, aidomman minän, omien intohimojen ilmentäminen on hänen elämäntehtävänsä, jota hän toteuttaa myös valmentajana.

Vuosien ajan Sonja keskityin asiakastyössä vain valmennuksiin, ja lempeästi pyrki ohjaamaan ihmisiä myös kuuntelemaan kehonsa viisautta. Sonjasta kuitenkin tuntui, että jotain jäi aina uupumaan ja siksi hän palasi takaisin omille juurilleen eli energiatyön pariin. Nyt Sonja tuntee olevan itse enemmän kokonainen ja hänen on helppo ohjata valmennusasiakkaitaan kohti omaa tasapainoaan.

Erityisesti oman naiseuden esiin nouseminen on auttanut Sonjaa ymmärtämään, miksi aika ajoin voi tuntea uupumusta ja levon tarvetta useammin kuin aiemmin. Myös parisuhde voi uuvuttaa ja turhauttaa, jos toimii omaa naiseuttaan vastaan. Kysymys ”mitä on olla Oikea nainen omassa elämässä ja omassa parisuhteessa?” on elämänmittainen sukellus hänelle hänen omiin intohimoihinsa.

Itsensä tunteva ihminen toimii omasta sisäisestä vahvuudestaan, tietää mitä haluaa ja valitsee elää omaa elämäänsä. On helpompi olla vahva omassa herkkyydessään, rakastaen ja kunnioittaen itseään. Kun on linjassa oman merkityksellisyyden kanssa ja oma elämän suunta on selkeä, sisäinen voima kasvaa automaattisesti.

Tällä yksinkertaisella menetelmällä tunnistat omat intohimosi

Koska intohimot nousevat sisältämme, ne voivat olla jotain täysin muuta, kuin mitä mielesi sinulle kertoo. Kaikki kokemuksesi, ihmissuhteesi ja oppimasi asiat ovat johdattaneet sinua hetkeen, jolloin on oikea aika antaa huomio sisältäsi nouseviin intohimoihin. Ne antavat sinulle lisää elämänvoimaa ja energiaa. Intohimojen löytäminen tuo selkeyden ja lisää merkityksellisyyden tunnetta elämääsi. Tiedostaessasi omat intohimosi ja kulkiessasi niiden osoittamaa suuntaa, tulet olemaan voimakas oman elämäsi ohjaaja. Sonja Kaunismäki on itsetuntemusvalmentaja, jonka omana intohimona on auttaa ihmisiä löytämään heidän intohimonsa sisäisen viisauden opastamana. Hänen oma polkunsa itsetuntemuksen ja ihmissuhteiden ymmärtämisen kautta on toiminut pohjana tiedostaa intohimojen voiman ja miten niiden tuoma selkeys auttaa jokaisessa päivässä. TÄYSII 2017 -seminaariin puheenvuorossaan Sonja esittelee sinulle menetelmän, jonka avulla tunnistat omat intohimosi. Tämä tuo sinulle selkeyden ja aloittaa prosessin kohti omaa elämäntarkoitustasi.

Koostekuva TÄYSII 2017 -seminaarin puhujista

Tutustu Sonjaan: Kotisivut / Facebook / Instagram