Jari Koponen on vihakouluttaja ja -valmentaja sekä työnohjaaja, jonka vahva tausta nousee käytännön työstä erityisnuorisotyössä, lastensuojelussa ja maahanmuuttajien kanssa työskentelystä. Hän ollut kehittämässä ja luomassa mm. turvallisia kasvuympäristöjä, rauhoittamassa katuväkivaltaa ja sekä työskennellyt kriisityön parissa. Hänet on palkittu Turvaluokka-mallin kehittämisestä mm. Vuoden kasvattajana vuonna 2000.

Nuorena Jari oli hajota kiltteyteensä, mutta ei uskonut vihan koskettavan häntä. Hän oli kurssilla, jota piti viimeisenä oljenkortenaan. Jos kurssi ei auttaisi, hän hukuttautuisi leirikeskuksen vieressä olevaan järveen. Kun hän sai kurssilla luvan ilmaista vihaansa, alkoi tapahtua. Vuosien viha purkautua ulos. Jarin maailma tuntui sai värit ja keho tuntui kevyeltä. Silloin hän ymmärsi, että oli kätkenyt vihansa kiltteyteen.

Oma kokemus johti Jarin suomalaisen vihatyön pioneeriksi. Hän järjestää vihatyön perus- ja jatkokursseja ympäri Suomea. Miten tahansa vihaan suhtaudut ja mitä ajatuksia viha sanana sinussa herättää, on viha joka tapauksessa meillä kaikilla oleva perustunne, jonka tehtävänä on suojella ja puolustaa. Emme voi elää ilman vihaa. Vihatyökursseilla Jari auttaa osallistujia vahvistamaan rakentavaa suhdetta omaan vihan tunteeseensa ja samalla rakentaa rakkaudellista omien tunteidensa johtamista.

Mistä rohkeutta terveiden rajojen asettamiseen?

Ole oma itsesi – rohkeasti vaan! Siinäpä toimivan kuuloinen, houkutteleva, hyödyllinen ja paljon käytetty neuvo, mutta… miksen kykene siihen? Ei mistään muusta syystä kuin siksi, että omana itsenä oleminen on pelottavaa. TÄYSII 2019 -seminaarin puheenvuorossaan Koponen kertoo, että oman itsen piilottaminen on varhain opittu elintärkeä selviytymistaito. Siitä luopuminen edellyttää hakeutumista turvallisiin vuorovaikutustilanteisiin, joissa voin tulla kohdatuksi ja kunnioitetuksi omana itsenäni. Kun saan näitä kokemuksia riittävästi, kykyni kunnioittaa toisia ja tulla kunnioitetuiksi vahvistuu jopa huomaamattani. Tajuan tämän vasta, kun alan kuulla yhä useammin: ”Oletpa sinä rohkea!” Vihakouluttaja ja -valmentaja Jari Koposen viesti on, että viha on tärkeä perustunne. Suurelle yleisölle ovat tulleet tutuiksi hänen luotsaamat vihatyökurssit, joissa luodaan rakentavaa suhdetta vihan tunteeseen. Koponen on pitänyt luentoja, koulutuksia, kursseja ja henkilökohtaista ohjausta vihan tunteen merkityksestä ja kohtaamisesta vuodesta 1994 alkaen. Hän on ammattitaustaltaan työnohjaaja ja yhteisöpedagogi.

Koostekuva TÄYSII 2019 -seminaarin puhujista

Tutustu Jariin: Kotisivut / Facebook / Instagram