Marika Roth on yrittäjien valmentaja, kouluttaja ja tietokirjailija. Hänelle on 15 vuoden kokemus rahoituksen ja liiketoiminnan kehittämisen parista.

Marika näkee yrittäjyyden yhtenä parhaana vaihtoehtona saavuttaa ja tuoda näkyväksi ihmisen paras potentiaali, kunhan yrittäjyys rakennetaan terveelle pohjalle.

Marika puhuu sujuvasti niin arjen tason yrittäjyyttä, taloutta kuin myös rahoitusta. Tämän ansiosta hänen valmennettavat ja koulutuksiin osallistujat hyötyvät ja monesti innostuvat uudella tavalla.

Marika on tehnyt vahvuudekseen sen, että hän puhuu monimutkaisina pidetyistä asioista yksinkertaisesti ja arkisesti. Hän uskoo, että puhetta tarvitaan lisää yrittäjyyden kentälle, sillä yrittäjyys on arjen tekemistä, ei hienoa teoriaa.

Marikan oma yrittäjyyspolku alkoi, kun hän heräsi suureen arvoristiriitaan tehdessään työtä rahoitusalalla. Alan sisäinen kilpailu, kovuus ja voittojen maksimointi oli alkanut muokata Marikaa ihmiseksi, joka ei voinut hyvin ja kamppaili ristiriidan kanssa. Kun hän sai kuulla välittävänsä ihmisistä liikaa, oli se käänteentekevä hetki hänen uransa – sekä loppuelämänsä kannalta.

Nykyisin, ihmisistä välittäminen ja heidän kannattelunsa ovat Marikan työtä. Hän on erikoistunut aloittavien yrittäjien kouluttamiseen ja valmentamiseen, jotta yrittäjyys rakentuu terveelle pohjalle. Pohjalle, joka mahdollistaa kannattavan ja iloa tuovan liiketoiminnan. Pohjan, mikä sanoo ei jatkuvalle tekemiselle.

Marika oppi aikanaan yrittäjyyteen jatkuvan tekemisen mallin. Hän oli aina kehittämässä, aina tekemässä, aina jotain. Tästä seurasi se, että omasta rakkaasta työstä tuli taakka, josta halusi etääntyä. Tämän takia Marika puhuu ja opettaa yrittäjyyden perusteita ja peruspalikoita kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, koska näkee niiden olevan olennainen osa yksilön ja yrityksen hyvinvointia.

Marikan yrityksen missiona on saada olla mukana uusien yritysten syntyhetkissä ja olemassa olevien tervehdyttämisessä. Kannattavuus, ilo, parhaan potentiaalin esiin saattaminen työn suuntaviivoina.

Marika on kirjoittanut tietokirjan Menestyjän Bisnespakki – naisyrittäjän työkirjan (Tammi 2018), joka on yrittäjyyden perusteiden (ajatusmallit, talous, markkinointi ja myynti) työkirja. Kirjan tarkoitus on kannustaa lukijaa ottamaan kynä käteen ja tekemään tehtävien kirjan sivuille, jättämään oma jälkensä.

Marika on koulutukseltaan taloushallinnon tradenomi ja NLP Master Practitioner. Hän asuu perheineen Tunturi-Lapissa.

Rikas arki – elä arvojesi mukaista elämää

Moni ihminen on kokenut arvoristiriidan aiheuttaman pahan olon, voimattomuuden ja kireyden. Kaikkea patistetaan kuuntelemaan omia arvojaan, mutta onko se niin yksinkertaista? Miten tunnistaa omat arvot, mistä tunnistaa arvoristiriita?

Valmentaja ja tietokirjailija Marika Roth huomauttaa, että arvokeskustelu voi tulla esiin elämässä ensimmäistä kertaa vasta aikuisiällä ja tällöin lähdetään kuorimaan sitä, mikä on muilta tullutta ja mikä on aidosti omaa arvomaailmaa. Yhteys omiin arvoihin ja niitä kunnioittava elämä on palkitsevaa. Vahva arvopohja toimii myös kompassina, tunnistat helpommin väärän polun.

TÄYSII 2023 -seminaarin puheessaan Marika oivalluttaa omien arvojen tärkeydestä ja siitä, miten tuoda ne näkyväksi omassa arjessaan, itseä ja omaa hyvinvointia kuunnellen.

Tutustu Marikaan: WEB / IG / LI / marika(at)marikaroth.com

Katso TÄYSII 2017 -seminaarin puheet VELOITUKSETTA! Puhujat: Aira Samulin, Ilkka Koppelomäki, Johannes ”Hatsolo” Hattunen, Jutta & Juha Larm, Nina Rinne, Pasi Rautio, Petri Hiissa, Sanna Kämäräinen, Sanna Wikström, Sonja Kaunismäki, Tomi Kokko & Tony Dunderfelt.