Asta Raami on intuition hyödyntämisen asiantuntija, jonka tausta on yhdistelmä taiteilijaa, tutkijaa, käytännöllistä ongelmanratkaisijaa ja löytöretkeilijää. Kiinnostus luovuuteen johdatti Astan intuition äärelle.

Asta on tutkinut intuitiota vuodesta 2008 asti. Asta väitteli intuition käytöstä ja kehittämisestä vuonna 2015 Aalto-yliopiston Media Labista, jossa hän toimi 15 vuotta opetus- ja tutkimustehtävissä jo ennen Taideteollisessa korkeakoulun yhdistymistä Aalto-yliopistoon. Hän toimi pitkään luovan suunnitteluprosessin kehittämisen lehtorina. Yliopistotutkinnot hän on suorittanut kasvatustieteestä, graafisesta suunnittelusta ja digitaalisesta mediasta.

Intuition potentiaali osoittautui väitöstutkimuksen myötä niin tärkeäksi, että viime vuodet Asta on keskittynyt luomaan rakenteita, verkostoja ja menetelmiä intuition valjastamiseksi ongelmanratkaisuun ja oivaltamiseen. Asta inspiroituu tieteen reunamailla tapahtuvasta tutkimuksesta, joiden tuloksille ei vielä löydy selitysmallia sekä arjesta kolmen koululaisen perheessä.

Älykäs intuition käyttö liityy monenlaiseen asiantuntijuuteen, sillä se on luovan, visionäärisen ja kekseliään asiantuntijuuden kirkkainta ydintä. Asta on puhujana silmiä ja sydämiä avaava luennoitsija, joka sitoo kuulijaa oivalluttavasti yhteen teoriaa ja käytäntöä auttaen kuulijaa ymmärtämään intuition potentiaalia oivaltamisessa, ennakoinnissa, monimutkaisessa ongelmanratkaisussa ja vaikeassa päätöksenteossa.

Astan on kirjoittanut kirjan ”Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä” (Kustantamo S&S, 2016), joka käsittelee intuition hyödyntämistä asiantuntijatyössä ja luovuudessa. Asta on ollut kirjoittajana myös peruskoulujen uutta opetussuunnitelmaa käsittelevässä julkaisussa ”Ajattelun taidot ja oppiminen” (PS-kustannus, 2016), jossa Asta kirjoitti intuitiivisen ja sisäisen tietämisen oppimisesta ja opettamisesta. Hän on myös kirjoittanut useita tieteellisiä artikkeleja mm. mahdottomien ongelmien käsittelystä.

Kasva oman ajattelusi yli älykkään intuition avulla

Kehon ja mielen yhteistoiminta on nerokasta ja kaunista, mutta tietämisen potentiaalia ei osata usein valjastaa käyttöön. TÄYSII 2018 -seminaarin puheenvuorossaan Asta kertoo, miten kehität omaa intuition lukutaitoasi, jolloin voi hyödyntää intuitiota älykkäästi. Jokaisella meistä intuition signaalit ovat yksilöllisiä, ja jokainen voi oppia niiden avulla arvioimaan oman intuitionsa luotettavuutta. Intuition kautta voi myös hakea tietoa, johon ei muuten ole pääsyä. Näin syntyy tietämistä, joka auttaa täysin uuden oivaltamisessa ja luomisessa. Yksilöiden intuitioita voidaan tuoda yhteen. Asiantuntijuuden ja älykkään intuition yhdistelmistä syntyy tietämistä, joka auttaa ihmeiden ymmärtämisessä. Intuitioita yhdistämällä pääsemme kohti rajatonta, luovaa älyä, jolla ratkaisemme mahdotonta.

Koostekuva TÄYSII 2018 -seminaarin puhujista

Tutustu Astaan: Kotisivut / Instagram / Twitter / YouTube