Auli Malimaa on onnellisuusvalmentaja, vuorovaikutuskouluttaja ja kirjailija. Onnellisuus ja hyvä mieli eivät ole hänelle vaaleanpunaista höttöä, vaan tiukkaa faktaa aivojen ja mielen toiminnasta.

Onnellisuus ilmenee hyvin eri tavoin eri ihmisillä ja erilaiset ihmiset kokevat onnellisuutensa lähteiksi hyvinkin erilaiset asiat. Sen lisäksi persoonallisuutemme erilaisine alitajuisine selviytymismalleineen rajoittavat tai estävät meitä olemasta onnellisia. Jos emme tiedosta omia alitajuisia rajoitteitamme, ne säätelevät elämäämme tietämättämme. Vaikka tiedämme, miltä onnellisuus tuntuu, harvoin mietimme, mitä se meille oikeasti tarkoittaa? Kuitenkin onnellisuusmääritelmämme alitajuisesti vaikuttaa jokaiseen valintaamme ja päätökseemme.

Kirjassaan ja koulutuksissaan Auli avaa uuden ulottuvuuden ymmärtää niin omaa kuin muiden tapaa suhtautua itseensä, toisiinsa ja maailmaan – ja jopa onnellisuuteen. Apuna hän käyttää enneagrammi-persoonallisuusmallia, joka ei pelkästään näytä tapaamme toimia, vaan kuvaa selkeästi toimintamme takana olevia alitajuisia syitä, motiiveja ja perustarpeita, jotka ovat erilaisia kaikilla yhdeksällä eri persoonallisuustyypillä. Itsensä ja muiden ymmärtämisen kautta vuorovaikutuksesta tulee vaivattomampaa ja toisiamme arvostavampaa sekä löydämme tapamme olla onnellisia.

Sydämellisellä huumorillaan Auli lähestyy haastavia ihmisyyteen liittyviä asioita ja herättelee kuulijansa pohtimaan tapoja käyttää mieltänsä, rajoittaa onnellisuuttaan tai olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Aihetta rikastuttavia esimerkkejä hän ammentaa vahvasta elämänkokemuksestaan. Hän on taatusti katu-uskottava puhumaan myönteisestä asenteesta ja onnellisuudesta – kiitos nivelreuman, joka on kulkenut hänen mukanaan 15-vuotiaasta lähtien. Työssään Auli toteuttaa suurinta unelmaansa: Hän auttaa ihmisiä löytämään onnellisuutensa sisältään.

Auli on kirjoittanut kirjan Onni asuu jo sinussa – 9 tapaa olla onnellinen (Otava, Hidasta elämää -sarja, 2019) ja kirjoittaa myös Auliisti onnellinen -blogia Hidasta elämää –sivustolle sekä laatii mielenjumppaharjoitteita verkossa olevalle Ilon ja onnellisuuden kuntosalille.

Onko sinulla rohkeutta olla onnellinen?

Annatko itsellesi luvan olla onnellinen? Vai rajoitatko onnellisuuttasi, koska pelkäät sen katoavan? Varoitteleehan jo sanalaskukin, että joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa. Meissä jokaisessa on kuitenkin myös rohkeutta, jota ei tarvitse etsiä, tehdä tai voimistaa. Meidän tarvitsee vain purkaa sen tieltä egomme vaatimukset, uskomukset ja pelot. Todellinen rohkeus – ja onnellisuus – nousee aitoudesta ja itsensä tuntemisesta. Se pohjautuu lempeään hyväksyntään ja armollisuuteen itseään kohtaan. TÄYSII 2019 -seminaarin puheenvuorossaan onnellisuusvalmentaja, enneagrammiohjaaja ja Onni asuu jo sinussa -kirjan kirjoittaja Auli Malimaa avaa, miten erilaiset persoonallisuustyyppimme rajoittavat rohkeuttamme ja miten löydämme onnellisuuden sisältämme.

Koostekuva TÄYSII 2019 -seminaarin puhujista

Tutustu Auliin: Kotisivut / Facebook / Instagram / Twitter / YouTube