Hale Heikkilä on monipuolinen muusikko, joka rakastaa luoda hetkestä. Hän rakastaa kääntää ympäri ehdollistumia ja pyrkii näkemään asiat aina uudesta ja raikkaammasta vinkkelistä. Muusikkona hän rakastaa haastaa vallalla olevia esiintymiskäytänteitä ja olla luomassa tiloja, joissa taiteen kokemisen tunteminen palautetaan takaisin kokijaan itseensä.

Hale haluaa olla etsimässä vastausta kysymykseen, miksi taide on kulloinkin olemassa? Onko se luomassa lisää erillisyyttä vai yhteyttä? Onko esittävä taide usein jonkun tarinan toistamista, joka on syntynyt joskus aikaisemmin ja se rekonstroidaan uudelleen olevaksi tilassa ja ajassa aina vain uudelleen toistamalla jotakin, joka on joskus syntynyt. Vai voisiko taiteen syntyminen olla prosessi, joka syntyy ihan oikeasti vain siinä hetkessä juuri niistä energioista ja ihmisistä, jotka ovat tilassa? Miksi ei voisi olla? Kuka edes on taiteilija? Voiko taidetta omistaa? Vai onko halu omistaa vain samaa omistamisen harhaa, joka tulee erillisyyden kokemisesta? Niin, miksi musiikki edes on olemassa? Miksi se on syntynyt? Voisiko musiikki olla luomassa ennemminkin tarinattomuutta. Luomassa yhteyttä. Eiköhän me olla jo riittävästi oltu erillisyydessä, olisiko jo aika palata yhteen?

Heikkilä on monipuolisen klassisen taustan omaava improvisointiin ja intuitiiviseen luomiseen hurahtanut muusikko, joka liikkuu sujuvasti luonnonäänien, erilaisten kulttuuriperinteiden, aikakausien ja tapojen välillä unohtamatta elektronisen musiikin tuottamisen alati aukenevia mahdollisuuksia. Hale luo ja kannattelee tilaa laulaen ja soittaen selloa sekä kosketin- ja rytmisoittimia. Luonto on erityisen tärkeä hänelle. ”Se on kirkkoni”, toteaa Heikkilä. Luonto soi tavalla tai toisella kaikessa hänen musiikissaan. Heikkilän artistisuuden sointiväreissä voi kuulla sielukkaita ikiaikaisia rytmiikoita, mukaansa tempaavia jatkumoita, monikerroksellisia kudelmia ja jylhää elämän kiitoslaulua unohtamatta laajojen Lapin maisemien kaikujen läsnäoloa.

”Tarjoan osaamistani monipuolisena muusikkona ja herkkänä tilan luojana niin muusikkona kuin tapahtumien energiaa kannattelevana fasilitoijana. Rakastan työskennellä intuitiivisesti yksilötyöskentelyssä sekä ryhmien/yhteisöjen kanssa asetettujen tavoitteiden löytämiseksi. Jokaisessa hetkessä meillä on sisällämme tieto ja vastaus asetettuun kysymykseen. Meidän tehtävämme on purkaa esteet sen edestä, jotta voimme herkistäytyä kuulemaan intuition ääni itsestämme. Rakastan työskennellä yhteyksissä, joiden tarkoitus on lisätä myötätuntoa, vahvistaa kokijan omaa sisäistä ääntä, intuitiota ja auttaa löytämään oma sisäinen viisautensa. Haluan olla mukana luomassa mahdollisuuksia edistää yksilöiden omia henkilökohtaisia ja kollektiiveja prosesseja pois erillisyyden kokemisesta.

Järjestän ääni- ja musiikkimatkoja sekä SoundMedicine -äänimatkatyöpajoja ja -viikonloppuretriittejä. Työskentelen valmentajana 1-1-sessioissa ja järjestän ryhmille intuitiota vahvistavia koulutuksia. Lisäksi teen johtajasparrausta erilaisissa tilanteissa olevien leadereiden kanssa, joko yksityisesti tai niin, että muutosprosessi voidaan ulottaa koskemaan koko työyhteisöä.

Minun on vaikea rajata missä musiikkia ei voisi käyttää yhteyden luomisessa. Aina voi myös löytyä uusia työskentelytapoja. Uskalla ehdottaa.

Taiteellista matkaani on tukenut mm. Taiteen edistämiskeskus (Taike).”

Tutustu Haleen: Kotisivut / VillaValonLumo / Facebook / Instagram / hpekka(at)gmail.com